Årsmöte 2018-09-24

Årsmöte i föräldraföreningen kommer att hållas måndagen den 24 september 2018 kl. 18.00 i skolans matsal (Basilikan). Alla gamla och nya medlemmar hälsas välkomna. Se dagordning m.m. i separata dokument nedan.

Den som inte redan är medlem kan registrera sig här på hemsidan genom att lämna sina uppgifter, se länk i vänsterspalten. Medlemskapet är gratis.

Efter årsmötet kommer skolans nye rektor Peter Bengtsson att presentera sig och bl.a. informera om skolans arbete framöver. Informationsmötet är öppet för alla!

Dagordning till årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse 2017-2018

Verksamhetsplan 2018-2019