Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till årsmöte i Ölyckeskolans föräldraförening.

Tid: tisdagen den 19 september kl 18.30

Plats: Basilikan, skolans matsal

Se dagordning i inlägget nedan.

Efter mötet kommer rektor och informerar.

Välkomna!

/Styrelsen