Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla nya och gamla medlemmar till årsmöte i Ölyckeskolans föräldraförening.

Tid: måndagen den 12 september kl 18

Plats: Basilikan, skolans matsal

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare, tillika rösträknare

3. Fråga om mötet har blivit behörigt kallat

4. Fastläggande av dagordning

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av verksamhetsplan

8. Fastställande av medlemsavgift

9. Val av styrelse – ordinarie ledamöter

10. Övriga frågor

 

Välkomna!

/Styrelsen

Fixarkväll 20/4!

Hej alla!

Nästa vecka, onsdagen den 20.4 (kl 17 – ) är det fixarkväll på skolan.

Varmt välkomna att medverka

Vi behöver färg – har du gamla färgburkar med användbar innehåll, ta gärna med. Likaså penslar.(Eller lämna till en av styrelsemedlemmarna innan.)

Peters växthus sponsrar med blommor, Rölunda gård med jord – nu letar vi efter stora planteringskärl (t ex bildäck).
Har du en stor kruka eller liknande tar vi tacksamt emot! 😀
Vi är även tacksamma för bänkar, med eller utan renoveringsbehov.

Under kvällen bjuder Matsmedjan i Löberöd på korv.

Varmt välkomna.

Om ni tänker komma anmäl er gärna till vår ordförande:

Minna Mercke Schmidt
minnamercke@gmail.com
0708-103708

Glada hälsningar,
Styrelsen